Beleidsadviseur Wonen met zorg (32-36 uur)

Soest 32 - 36 uur 3406 - 5021 HBO · HBO+ · WO


Beleidsadviseur Wonen met zorg (32-36 uur)

Wat leuk dat je deze vacature bekijkt! We zoeken voor ons team Ruimtelijke Ontwikkeling een Beleidsadviseur Wonen met zorg. Door wijziging van de bevolkingssamenstelling en de zorg groeit het aantal mensen met een zorgvraag in de gemeente Soest. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en kwetsbare mensen vinden vaker woonruimte in de wijk. Dit vraagt om nieuwe woonconcepten, specifiek gericht op wonen met zorg. We willen dit aandachtsgebied een extra impuls geven en breiden daarom onze formatie uit. 

Waarom hebben we jou nodig

Er speelt veel op het gebied van wonen met zorg in Soest. Met de vaststelling van het Masterplan Wonen, het Behoefteonderzoek Wonen met zorg en de Uitgangspuntennotitie Wonen met zorg hebben we een start gemaakt om dit thema op de kaart te zetten. We willen meer ruimte bieden aan woonzorgvormen die voorzien in de behoefte van de inwoners van Soest en Soesterberg. Wil jij dit concreet handen en voeten  geven en zorgen dat we meer in regie  komen? Dan zoeken we jou! 

Wat ga je doen 

Jouw functie is afwisselend, en elke dag is verschillend voor jou. In grote lijnen vertellen we waarvoor we je zoeken:

 • Jij overziet de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg, je stelt beleid op en adviseert rondom dit thema. Je doet dit  alles in nauwe samenwerking met de afdeling Samenleving en andere teams binnen de organisatie, Jij hebt inzicht in het programma Wonen met zorg en vertaalt de doelen  naar concrete, uitvoerbare acties. Denk bijvoorbeeld aan het aansturen van de bewustwordingscampagnes op het gebied van langer thuis wonen en/of de inzet van een wooncoach. Je doet dit in overleg met zorginstellingen en corporaties en je neemt collega’s daarin mee;
 • Jij brengt kansrijke locaties in beeld en onderzoekt wat er nodig is om deze  te benutten voor bepaalde woonzorgvormen;
 • Jij verkent de mogelijkheden om te werken met een wijkenstrategie voor wonen met zorg in reguliere zelfstandige woningen;
 • Jij maakt afspraken met regiogemeenten over (boven)regionale opgaves;
 • Jij bent voor corporaties en zorginstellingen hét aanspreekpunt voor hun initiatieven op gebied van woonzorgconcepten, maakt prestatieafspraken en organiseert het ‘wonen met zorg-overleg’; 
 • Jij helpt aanvragers van particuliere ruimtelijke plannen en projecten actief om woonzorginitiatieven in gang te zetten. Je draagt oplossingen aan, adviseert to the point op jouw vakgebied  en betrekt jouw collega’s uit het sociaal domein daarbij;
 • Jij monitort bestaande woonzorgvormen en nieuwe initiatieven.

Wat krijg je ervoor terug

 • Een uitdagende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. De gemeente Soest ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in jouw groei;
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden we een salaris van € 3.406 tot maximaal € 5.021  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 10A);
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% bovenop je salaris. Met het IKB heb je zelf de keuze over deze financiële ruimte, zodat dit aansluit aan bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. 
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, een goede reiskostenvergoeding en/of thuiswerkvergoeding, aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden en een laptop en telefoon in bruikleen. Je hebt de mogelijkheid om je uren flexibel in te delen en gedeeltelijk thuis te werken. Dit combineer je met het ontmoeten van je collega’s in ons gemeentehuis, centraal gelegen in Soest.  
 • We starten met een tijdelijke overeenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren en onveranderde omstandigheden, zetten we dit om naar een vast contract.

Wanneer zijn we een match

Wij zoeken natuurlijk de gedroomde kandidaat! In ons perfecte plaatje heb je als Beleidsadviseur Wonen met zorg een geschikte opleiding op Hbo- of Wo-niveau. Je hebt actuele kennis van de woningmarkt, volkshuisvesting en woonzorgconcepten. 

Ervaring met het thema wonen met zorg bij een overheid is een pré. 

Je bent een belangrijke schakel voor het team met het sociaal domein. Het is dan ook belangrijk dat je zowel zelfstandig aan de slag kunt gaan, maar ook dat je goed in teamverband kunt werken.  

Je bent maatschappelijk betrokken en wil graag het wonen in Soest levensloopbestendiger maken en het wonen met zorg beter op de kaart zetten en daarom ben jij initiatiefrijk, een verbinder en denk jij in oplossingen. 

Competenties die wij bij deze functie vinden passen zijn: Netwerken / Adviseren / Politieke sensitiviteit/ Resultaatgericht / Oplossingsgericht. 

Werken voor Soest betekent dat je in contact staat met onze inwoners, het bestuur en partners. Jij legt makkelijk de verbinding. Je weet jouw expertise en vakkennis in te brengen bij de actuele situaties. 

Voldoe je niet aan al deze punten, maar ben je er wel van overtuigd dat je met jouw ervaring en kennis ons kan helpen? Laat het weten in jouw motivatie!

Waar werken we aan in Soest

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en stimuleren we sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij

We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. 

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is. 

Dit is jouw team

Als beleidsadviseur Wonen met zorg ben je onderdeel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en maak je deel uit van de afdeling Ruimte. Het team bestaat naast jou uit o.a. een beleidsmedewerker wonen, een strategisch beleidsmedewerker wonen en regionale ontwikkeling en adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, water, groen en milieu. strategisch beleidsadviseur wonen en regionale ontwikkeling, maar ook met collega’s uit het sociaal domein. 

Informeren & solliciteren 

We zijn benieuwd wie je bent! Wil je solliciteren? Upload je motivatie en cv via de sollicitatieknop. Dit kan tot en met zondag 15 mei. Je kunt je motivatie richten aan Mignon Bogaard, teamleider. 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 19 mei. Wil je hier vast rekening mee houden? Wanneer we je hiervoor selecteren, ontvang je hier na de sluiting van de vacature meer informatie over. 

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je terecht bij Mignon Bogaard via 06 - 11512145. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met HR Office / Recruitment via solliciteren@soest.nl 

Delen? Ja, graag! 

Elke sollicitatie behandelen wij volgens de NVP-sollicitatiecode


Delen:

Reageer vandaag

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling Recruitment van gemeente Soest

Over de organisatie

gemeente Soest logo
Adres
Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

Soest is een moderne, open en betrokken gemeente met een rijke historie. De gemeente bestaat al bijna 1.000 jaar en telt momenteel zo’n 47.000 inwoners. Het ligt aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug, midden in de prachtige natuur van de Soester Duinen, en is rijk aan bossen, heide en weilanden. De gemeente is bewust bezig met duurzaamheid en werkt hard aan de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Onlangs heeft Soest als een van de weinige gemeenten het certificaat voor de CO2-prestatieladder behaald. Bij Gemeente Soest staan de kernwaarden vertrouwen, samen en leren centraal. Werken aan een toekomstbestendig Soest doe je samen met zo'n 275 collega’s, bestuur, de samenleving en partners. Dit alles met vertrouwen in elkaar. Daarbij leer je van de dingen die je doet en van je omgeving.